Urban Terror Portugal

Knockout

2020

Round 1
TBA
Round 2
TBA
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
Round 3
TBA
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
championship
TBA
 •   
 •   
Round 3
TBA
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
Round 2
TBA
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
Round 1
TBA